Kako do starta 8. Noćnog maratona

Od autobuske/željezničke stanice autobusom br. 4 ili peške.

Pogledaj mapu za dolazak peške

Pogledaj mapu za dolazak automobilom.

Parking

Takmičari koji dolaze automobilom se mogu parkirati u ulicama označenim na mapi. Parkiranje u ulici Dr. Zorana Đinđića i kod male studentske menze u ulici Vladimira Perića Valtera nije dozvoljeno jer je ulica zatvorena za saobraćaj tokom trajanja maratona. Ukoliko se pak parkirate tamo, moraćete sačekati kraj maratona da izađete sa parkinga.

Gde je tačno prijavni centar?

Sunčani kej, Đačko igralište, nedaleko od Filozofskog fakulteta (ulica Dr Zorana Đinđića 2), Novi Sad.

Pogledaj na većoj karti.