19.06.2016.

Pravilnik Noćnog maratona

Pravilnik

Ovaj dokument je sastavljen u cilju rešavanja nedoumica, kao i obezbeđivanja osnove za fer suđenje na svim trkama uključenim u Noćni maraton. Ovaj pravilnik je baziran na pravilniku međunarodne atletske organizacije IAAF (IAAF Competition Rules 2014-2015) i međunarodne asocijacije maratona AIMS.

Start

 1. Na startu su takmičari obavezni da se poređaju tako da im nijedan deo tela ne prelazi startnu liniju. Sudija kontroliše startnu liniju i daje znak za start.
 2. Start može biti dat pucnjem iz pištolja za start, oglašavanjem vazdušne sirene ili preko razglasa odbrojavanjem.

Bezbednost

 1. Svi takmičari učestvuju na sopstvenu odgovornost i upoznati su sa rizicima koje dugoprugaško trčanje može da nosi. U slučaju maloletnih takmičara potrebna je pismena saglasnost roditelja, staratelja ili drugog zakonom ovlašćenog lica.
 2. Organizator je u obavezi da obezbedi profesionalnu medicinsku pomoć ili prevoz u urgentni centar ukoliko se takmičaru pomoć ne može ukazati na licu mesta. Medicinsko osoblje je vidno obeleženo i dostupno tokom celokupnog trajanja događaja.
 3. Svi takmičari su u obavezi da vode računa o zdravlju drugih takmičara kao i publike. Svaki akt nasilja vodi ka direktnoj i neopozivoj diskvalifikaciji takmičara i udaljavanju sa staze.
 4. Takmičar je u obavezi da napusti stazu trke ukoliko mu medicinsko osoblje zabrani dalje takmičenje u interesu zdravlja takmičara.

Okrepa

 1. Organizator je dužan da obezbedi vodu za takmičare na startu i cilju svake od trka.
 2. Na trkama dužim od 10 km organizator obezbeđuje okrepe u ne većim intervalima od 5 km.
 3. Okrepe pored vode mogu da sadrže sportske napitke i suplemente koje odobri organizacioni odbor Noćnog maratona.
 4. Organizator obezbeđuje okrepu za sve takmičare, ali može da dozvoli i takmičarima da donesu sopstvenu okrepu. Takmičari mogu da koriste sopstvenu okrepu isključivo na sledeće načine:
  • takmičar je poneo okrepu na startu i nosi je tokom celokupnog takmičenja,
  • takmičar je uzeo sopstvenu okrepu na mestu koje je odobrio organizator, i
  • ukoliko takmičar uzme sopstvenu okrepu van za to predviđene zone, sudija može da mu da žuti karton i upozorenje, ili crveni karton i diskvalifikaciju ukoliko takmičar ponovi isti prekršaj.
 5. Takmičar je dužan da se učtivo ophodi ka osoblju na okrepnim stanicama kao i prema ostalim takmičarima. Za prvi takav prekršaj takmičar može da dobije žuti karton.
 6. Takmičar je u obavezi da omogući i ostalim takmičarima ravnopravan pristup okrepi.

Tok trke

 1. Takmičar sme da napusti stazu trke isključivo uz dozvolu i nadzor sudije/redara, pod uslovom da povratak na stazu ne skraćuje distancu koju takmičar treba da savlada na trci.
 2. Svako napuštanje staze bez dozvole sudije/redara se prijavljuje glavnom sudiji koji na osnovu izjave redara može da diskvalifikuje takmičara.
 3. U slučaju da nijedan redar/sudija nije video takmičara kako krati stazu, potrebno je najmanje dva svedoka da daju pisane izjave na osnovu kojih glavni sudija može da diskvalifikuje takmičara koji je kratio stazu.

Cilj i nakon trke

 1. Svaki takmičar je dužan da prati uputstva redara na cilju.
 2. Ukoliko sudija/redar zatraži od takmičara da pristupi zapisničkom stolu, takmičar je dužan da odgovori na pitanja zapisničara o identitetu takmičara, čim mu fizičko stanje dopusti tako nešto (nakon što se takmičar oporavi ili nakon što lekar odobri da se takmičaru postavljaju pitanja ukoliko je takmičar zatražio medicinsku pomoć).
 3. Nakon trke takmičari se mogu okrepiti u zoni ciljne okrepe koja je izdvojena sa staze.
 4. Okrepa na stazi je namenjena isključivo takmičarima koji još uvek nisu završili trku. Takmičar koji je završio trku nije ovlašćen da koristi okrepu na stazi ukoliko mu redari to nisu eksplicitno odobrili.
 5. Sudija je ovlašćen da diskvalifikuje takmičara koji nakon regularno završene trke ne poštuje uputstva redara/sudije.